Teeninduspunkt, kingsepp, võtmete valmistamine, kellasepp patareide vahetus,sildid ja kleepsud, pitsatid ja templid

Võtmemeister

Service point, shoemaker, key making, watchmaker, battery changing, labels and stickers, seals and stamps.