Salva kindlustus

Salva Kindlustus on kahjukindlustusselts, mis pakub era- ja äriklientidele kõiki enamlevinud kindlustustooteid, sh liikluskindlustus, kodukindlustus, varakindlustus, kaskokindlustus, reisikindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus, vastutuskindlustus jt.